XIN ZHI AS LADY SHOP
December 31,2021

XIN ZHI AS LADY SHOP

Xinzhi as lady shop 主要美丽为标准,以健康为原则
爱自己等于爱一切 如何打造自己形象
还有让自身心灵上独立,自给自足鉴于成熟技术和
先进的管理模式——标志品牌的保健企业

使命:打造成为时尚达人,恢复健康的体态并且有独立的事业,找回自身之美
愿景:提供一个全球提升身-心-灵与资源整合的平台
价值观:尊重,责任,重塑
respect, responsibility,reshape

30A Jalan Kebudayaan 6, Taman Universiti
0126793419
ROC Number JM0812008-D